Welkom
bij Mulders-Bösel
advocaten

Tel: 0418-202003

Een pragmatisch en inventief advocatenkantoor voor ondernemers, particulieren en instellingen in de regio Zaltbommel - Tiel - 's-Hertogenbosch.

Deskundig - Flexibel - Betaalbaar

 
 

Strafrechtadvocaat nodig? 0418-202003

U bent betrokken geraakt bij een strafbaar feit en wordt verdacht. Snelle rechtshulp is dan van wezenlijk belang. Immers, u bent verdachte en nog geen dader en iedereen heeft recht op verdediging! Voor u en uw familie is het een zware tijd waarbij een advocaat als juridische steun en toeverlaat erg belangrijk is.

Bovendien is een verblijf in een cel op een politiebureau zodanig ingrijpend dat u zich ongemakkelijk zult voelen. De kans neemt toe dat u de verkeerde dingen zegt of dingen vertelt die u helemaal niet hoeft te vertellen.

ADVOCAAT VÓÓR VERHOOR
Uhebt recht op een advocaat voordat u wordt verhoord. Gebruik dat recht !
Wij kunnen u nog voor het verhoor vertellen wat u ongeveer te wachten staat. Dat geeft rust en uw beslissingen worden dus beter.

INVERZEKERINGSTELLING
De kans bestaat dat u in verzekering wordt gesteld. De Officier van Justitie heeft het recht u nog ruim 3 dagen in de cel te laten zitten. Uiteraard dient de rechter de juistheid van de inverzekeringstelling te controleren en daarbij zullen wij u bijstaan. Vaak komt dan ook aan de orde of u langer moet blijven of dat u om persoonlijke redenen beter naar huis dient te gaan om daar de rechtszaak in vrijheid af te wachten.

KOSTEN
Over kosten hoeft u niet in te zitten; u hebt recht op een toevoeging in deze fase.

Indien de zaak voorkomt bij een Officierszitting (TOM-zitting), de Rechtbank (in eerste aanleg) of het Gerechtshof (in hoger beroep) blijven wij u uiteraad bijstaan. Alle juridische verwijten worden behandeld en uiteraard informeren wij de Rechter over uw persoonlijke omstandigheden. Die doen er namelijk toe!

SCHADEVERGOEDING ONTERECHTE DETENTIE
Wanneer achteraf blijkt dat u onterecht een of meerdere nachten in detentie heeft doorgebracht, heeft u recht op een schadevergoeding. Onze advocaten kunnen een dergelijke schadevergoeding voor u aanvragen.

Kortom:
- bel direct als u een dagvaarding of oproep voor een Officierszitting (TOM-zitting) hebt ontvangen;
- geef na een aanhouding en direct voor het verhoor aan bij de politie dat u mr Maurice Mulders of mr Marloes van Acquooij wil spreken!