Welkom
bij Mulders-Bösel
advocaten

Tel: 0418-202003

Een pragmatisch en inventief advocatenkantoor voor ondernemers, particulieren en instellingen in de regio Zaltbommel - Tiel - 's-Hertogenbosch.

Deskundig - Flexibel - Betaalbaar

 
 

Huurrechtspecialist

Huur speelt een grote rol in het dagelijks leven. Veel woningen, kantoren, bedrijfsruimten en winkels worden gehuurd. De rechten en verplichtingen zijn niet altijd even duidelijk. Terwijl de huurregelgeving voor een groot deel dwingend van aard is blijken er toch steeds weer problemen te rijzen omdat partijen klaarblijkelijk niet goed hebben gecontracteerd of dachten dat het toch anders zou zijn.

Het inschakelen van een huurrechtspecialist bij aangaan van de huurovereenkomst is dan ook aanbevelenswaardig. Dat begint eigenlijk al direct bij het vastleggen van de staat van het gehuurde. Vaak wordt dit onvoldoende omschreven waardoor later onduidelijkheden opdoen bij het einde van de huur.

Bij een inmiddels gerezen geschil is de inzet van de specialist onontbeerlijk. U kunt daarbij denken aan geschillen over huurachterstand, verrekening met waarborgsom, onderhuur, renovatie, ontbinding van de huurovereenkomst, opzegging van de huur, ontruiming, oplevering, indeplaatsstelling van een andere huurder, onderhoud en faillissement. Wij kunnen u in dat geval bijstaan. Onze advocaten kennen de wet, weten de ingang bij de rechter en kunnen u helpen uw doel te bereiken.