Welkom
bij Mulders-Bösel
advocaten

Tel: 0418-202003

Een pragmatisch en inventief advocatenkantoor voor ondernemers, particulieren en instellingen in de regio Zaltbommel - Tiel - 's-Hertogenbosch.

Deskundig - Flexibel - Betaalbaar

 
 

Sluitende afspraken gemaakt?

Geschillen over tussen partijen gemaakte afspraken zijn van alle tijden. Geschillen ontstaan bijvoorbeeld omdat niet alle rechten en verplichtingen voor partijen zijn beschreven, of omdat de tekst van het contract voor tweeërlei uitleg vatbaar is, omdat bepalingen in de overeenkomst tegenstrijdig (lijken) te zijn of omdat onvoldoende aandacht is besteed aan schade als gevolg van wanprestatie.

De letterlijke tekst van de overeenkomst is niet alleen bepalend voor de uitleg van de overeenkomst. Ook de betekenis die partijen daaraan gaven en wat partijen op dat moment mochten verwachten is van belang. Daarbij telt de eigen deskundigheid mee en dat kan in uw nadeel werken.

ONDERHANDELINGSTIJD
Overeenkomsten ontstaan niet zomaar. Daarover wordt onderhandeld en dat neemt tijd in beslag. Hoe langer er wordt onderhandeld, hoe dichter partijen elkaar naderen. Zijn er mogelijkheden om de onderhandelingen af te breken? In zo'n geval dient u zich te laten adviseren omdat afbreken van onderhandelingen grote gevolgen kan hebben.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Niet zelden betreffen de geschillen het gebruik van algemene voorwaarden en de geldigheid daarvan. Vaak blijkt dat men hiermee niet op een juiste wijze omgaat waardoor algemene voorwaarden helemaal niet blijken te gelden! Daarmee zijn de voor u gunstige bepalingen niet van toepassing. Ons kantoor kan u over het gebruik en de manier waarop u deze van toepassing verklaard adviseren.

Neem daarom contact op met onze advocaten. Met jarenlange proces- en onderhandelingservaring kunnen zij u met advies terzijde staan.