Welkom
bij Mulders-Bösel
advocaten

Tel: 0418-202003

Een pragmatisch en inventief advocatenkantoor voor ondernemers, particulieren en instellingen in de regio Zaltbommel - Tiel - 's-Hertogenbosch.

Deskundig - Flexibel - Betaalbaar

 
 

Onenigheid met de buren

Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen tussen de eigenaren van aangrenzende percelen. Alhoewel dit suggereert dat deze regels alleen voor u als eigenaar van een perceel gelden is dit niet juist. Vele van de bepalingen gelden namelijk ook voor huurders!

In de wet worden regels gegeven over:
- hinder
- waterloop
- beplantingen bij de erfgrens
- erfgrensbepaling
- vensters en balkons
- gebruik van andermans perceel
- noodweg

Duidelijk is dat een geschil met de buren een grote impact kan hebben op uw leven en dat van uw buren. U komt elkaar immers dagelijks tegen.

Onze advocaten zijn bekend met de geldende regelgeving en hebben jarenlange ervaring. Uiteraard kunnen wij u adviseren en - zonodig - procederen. Toch is het het proberen waard een geschil inder minne op te lossen. Vaak hebben onze advocaten hierin een bemiddelende rol en lossen zij problemen tussen buren samen met alle betrokkenen op.